Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Den praktiska vändningen och mänskliga rättigheter

Vad är egentligen den praktik vi kallar mänskliga rättigheter? Hur kan vi identifiera, avgränsa och tolka den? I ett nytt arbetspapper ger jag mig i kast med den så kallade praktiska vändningen i samhällsteori, practice-dependence i politisk filosofi och politisk-praktiska teorier om mänskliga rättigheter.

Medan tidigare forskning tenderar att utgå ifrån att vi måste identifirea sociala praktiker genom ett definierande syfte eller begrepp, eller vi måste privilegiera ett tolkningselement – centrala texter, absoluta värden eller aktörernas avsikter – när vi rekonstruerar praktiken, föreslår jag en pluralistisk metod som istället identifierar praktiken genom att arbeta sig fram till en ‘pragmatisk jämvikt’ mellan olika tolkningselement. Poängen illustrerar jag med belysande exempel från nyare historisk och filosofisk forskning om mänskliga rättigheter.

Pappret A pluralist approach to the practice of human rights finns att läsa på SSRN. Som alltid är jag förstås tacksam för kommentarer och kritik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *