Categories
Politik Statsveteri

Realistiska element

Våren har kommit till Tigerstaden och vi fortsätter utläggningen om det realistiska alternativet till den dominerande moralismen i samtida politisk filosofi.

Categories
Göteborg Politik stadsplanering

Göteborgsliberalismen och rörelsefriheten i staden

I Magnus Haglunds serie om Göteborgsliberalismen säger Sven-Erik Liedman något intressant om rörelsefrihet i staden. ((Serien finns inte längre på nätet – GP gick tyvärr Chi Huang Ti på sin nya webbplats och dödade alla gamla permalänkar. Ingången snodde sedan Jimpan helt fräckt, men den tål återvinning.)) Går det att bygga vidare på?

Categories
Statsveteri

Mer om liberalism och ideologi

I senaste International Theory går Andrew Moravcsik några ronder mot Beate Jahn (1, 2), apropå hennes ideologikritik av hans liberala preferensteori, som vi nämnde här. Närapå ett karaktärsmord på karaktärsmördaren, på det hela taget väl utfört. Jahn svarar med en halv pudel.

Categories
Statsveteri

Realisterna och det politiska

Vi jobbar vidare med realismen som utmanare till det rawlska paradigmet. Realisterna är en brokig skara, som nog skulle motsätta sig att slemmas ihop på det här sättet, liksom långtifrån alla anhängare av det rawlska projektet skulle vilja kalla sig rawlsianer. Men även realisterna binds samman av slående familjelikhet.

Categories
Statsveteri

Bortom det rawlska paradigmet

Har någon hunnit utropa “the realist turn” i politisk filosofi? Tiden tycks mogen för ett paradigmskifte.