Categories
Statsveteri

Om Waltz, realismen och demokratin

Några anteckningar om Michael Williams spännande läsning av Kenneth Waltz, som vi nämnde häromdagen. ((Michael C. Williams, 2009: ”Waltz, realism and democracy”, International Relations 23:3, 328-40.))

Categories
Statsveteri

Mer Waltz

Apropå strukturrealismen: Tidskriften International Relations firade i fjol 50- respektive 30-årsjubileet för Kenneth Waltz båda portalverk Man, the state and war (1959) och Theory of international politics (1979) med två specialnummer (23:2, 23:3).