Categories
Statsveteri

Om Waltz, realismen och demokratin

Några anteckningar om Michael Williams spännande läsning av Kenneth Waltz, som vi nämnde häromdagen. ((Michael C. Williams, 2009: ”Waltz, realism and democracy”, International Relations 23:3, 328-40.))

Categories
Statsveteri

Mer Waltz

Apropå strukturrealismen: Tidskriften International Relations firade i fjol 50- respektive 30-årsjubileet för Kenneth Waltz båda portalverk Man, the state and war (1959) och Theory of international politics (1979) med två specialnummer (23:2, 23:3).

Categories
Statsveteri

IR, Ior och liberalismen

Varför är liberalismen den ständiga tvåan som teori om internationella relationer? Kanske för att den har kommit att bli en restpost för diverse teorifragment som inte har så mycket mer gemensamt än att de inte hör hemma i realismen.

Categories
Statsveteri

Den realistiska paradoxen

När jag föreläste om realismen i våras bad jag mina studenter diskutera vad en strukturrealist skulle säga om Barack Obamas löfte att trappa upp kriget i Afghanistan, som han nu ska infria.