Categories
Forsk

En databas att sämja dem, en databas att främja dem…

Att sända ut en forskningsartikel för kollegiegranskning (och förhoppningsvis publicering) är ett knivigt beslut vi ofta tvingas fatta utifrån otillräcklig information. Borde en inte kunna göra beslutsprocessen enklare?

Categories
Forsk Politik

Fri forskning — nästan som fildelning

Nu gör de akademiska förlagen som musik- och filmbranschen: Trappar upp kriget mot dem som undergräver deras affärsmodell (via Mymarkup).