Categories
Forsk

En databas att sämja dem, en databas att främja dem…

Att sända ut en forskningsartikel för kollegiegranskning (och förhoppningsvis publicering) är ett knivigt beslut vi ofta tvingas fatta utifrån otillräcklig information. Borde en inte kunna göra beslutsprocessen enklare?