Categories
Politik pressfrihet

Skjut på budbäraren

Al-Jaziras ekonomijournalister får inte längre bevaka New Yorkbörsen och inte sända från Nasdaqbörsen, skriver DN:

”Al-Jazira har en redaktionell linje och ett sätt att presentera nyheter som vädjar till en arabisk publik. De förstorar upp den irakiska regimens små framgångar. De tenderar att framställa våra ansträngningar i ett negativt ljus”, säger USA:s utrikesminister Colin Powell.

Ja, Colin, det är liksom poängen med pressfriheten: att kunna ge olika vinklar på verkligheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *