Categories
Blandat

Talartips för hjälplösa

Hos Sidea snubblar jag över Beyond Bullets, som bjuder på en checklista med råd om hur man kan snajsa till en Powerpoint-presentation med hjälp av Aristoteles retorik. Men talartipsen är om möjligt ännu mer befängda än William Strunks skrivråd:

  1. Be logical.
  2. Think clearly.
  3. Reason cogently.
  4. Remember that argument is the life and soul of persuasion.
  5. Study human nature.
  6. Observe the characters and emotions of your audience, as well as your own character and emotions.
  7. Attend to delivery.
  8. Use language rightly.
  9. Arrange your material well.
  10. End crisply.

Ehum. Ja, vem skulle få för sig att inför en presentation tänka extra oklart eller resonera utan övertygelse? Någon som övervägt att arrangera sitt material dåligt inför en viktig presentation eller använda språket felaktigt?

Nej, den som behöver sådana råd bör visa medlidande nog att aldrig ställa sig inför en publik, med eller utan Powerpoint. Och ger råd av det slaget gör bara de som inte har en aning om hur man övertygar en publik.

Till dem hörde nu inte Aristoteles, även om hans träiga Retorik inte är någon höjdare till handbok. Men den hade knappast hängt med i tvåtusen år om den varit fylld med sånt blaj.

Den som vill bättra på sin retorik och argumentation skulle jag istället rekommendera Thomas Anderbergs ”Konsten att argumentera” och någon av Göran Häggs alla retorikböcker, samt den enkla regeln att aldrig använda Powerpoint.

One reply on “Talartips för hjälplösa”

Hej Johan!
Pjnkterna är så allmänna att de blir värdelösa. Jag ger sedan några år ca var tredje vecka ut “Talartips” på min hemsida. Det ligger 38 brev där. De har ingen speciell struktur utan följer mina tankar för stunden. Det vore intressant att höra om du tycker de är flummiga och jag skulle sätta värde på lite feed back. Hälsningar, Paul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *