Categories
Blandat

Forum syd och terrortalaren

Via Sida får vi skattebetalare äran att bidra med 200 000 kronor till en konferens i Västra Frölunda i helgen, som har bjudit in en flygplanskapare och före detta terroristledare, skriver Expressen (via Gudmundsson).

Pengarna har slussats via Forum syd, den Gongo som organiserar det så kallade folkrörelsebiståndet, till KPML(r) och RKU. Tidigare har Forum syd bland annat bekostat en propagandainsats för Nordkorea på Skåne sociala forum och en hyllningsbok till Castro-regimen på Kuba, utgiven av Svensk-kubanska föreningen.

Så jag förstår inte varför det här är en nyhet. Forum syd har ju sedan länge gjort principlösheten till princip. Vid Forum syds årsmöte i våras föreslog representanter från Luf och KDU att organisationen endast ska ge bidrag till projekt som överensstämmer med Forum syds egna syften – däribland att verka för demokrati och mänskliga rättigheter.

Men en fet majoritet avslog motionen, med motiveringen att det inte ligger i Forum syds intresse att kontrollera hur medlen används.

7 replies on “Forum syd och terrortalaren”

Ja, det kanske är en mer korrekt beskrivning i det här fallet. Ett annat sätt att uttyda akronymen är annars ’Government organised non-governmental organisation’.

Hey, har ni inte (eller browser-fungerar inte) den sköna mouseover-funktionen som ambitiöst finns på alla förkortningar?

Håll musen stilla över Gongo, och vips får man veta vad det betyder.

Neat.

Karon

Hur länge får man sona en flygplanskapning? Efter hur många år får man diskutera saker: 25? 30? 40?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *