Categories
Dawit och Eritrea

Expressen och engagemanget

”Det är en skyldighet för Sverige att engagera sig för svenskar som råkar i trubbel med rättvisan utomlands. Men engagemanget tar sig olika former”, skriver Expressen 27/11 i en ledare som jämför fallet Dawit Isaak med Calle Jonsson.

Subjektiv kollar hur det är ställt med Expressens eget engagemang: Under de tre år Dawit suttit fängslad har Expressen skrivit 26 artiklar om Annika Östberg, 32 om Calle Jonsson och sex om Dawit. Och av de sex artiklarna, kan jag tillägga, är tre insända debattartiklar (bland annat den här) och en notis.

16 replies on “Expressen och engagemanget”

Lite konstigt att de använder uttrycket ”råka i trubbel med rättvisan”. Jag anser att enbart två av de nämnda svenskarna har råkat i trubbel med någon rättvisa – Calle och Annika.
Att påstå att Dawit råkat ut för en rättsstat är ju helt felaktigt – vilket Expressen även nämner i nästa mening. Vet de vad de skriver om egentligen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *