Categories
Papperslösa Politik

Wanja vill “kanske” organisera papperslösa

Svenska och norska fackförbund lyckades avstyra att Europafacken ska organisera prostituerade. Men nu öppnar Wanja Lundby–Wedin för att organisera en annan grupp som facken i Sverige tidigare vänt ryggen: de papperslösa arbetarna.

Den internationella fackföreningsrörelsen har tagit tydlig ställning för att ge de papperslösa arbetarna rätt att stanna och rätt att arbeta. I USA deltog fackförbunden aktivt i förra vårens jättelika demonstrationer för amnesti för papperslösa arbetare. Här i Europa har fackförbund i Frankrike, Italien och Spanien drivit på för amnestier och organiserat arbetare utan papper. Och den internationella fackföreningsfederationen ITUC arbetar för att organisera migrantarbetare, försvara deras rättigheter och förbättra deras arbetsvillkor.

Svenska LO vill däremot som bekant inte organisera papperslösa arbetare, utan istället utvisa dem om de upptäcks, om än med ett skadestånd från arbetsgivaren. Vissa LO-förbund har tagit mer handgriplig ställning mot de papperslösas rättigheter, som när Byggnads inspekterat pass och arbetstillstånd på byggarbetsplatser.

Men när LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin härom veckan tog över ordförandeklubban i Europafacken lyfte hon i sitt tal just förslaget att facket bör organisera de papperslösa. Hon gjorde en tydlig markering mot dem som likt hennes svenska LO ställer arbetare mot arbetare:

Vår linje kan inte vara att stänga gränserna. I stället vill vi hitta former för att ge stöd och kanske organisera dessa människor. När människor flyr från krig och förtryck och för att de inte kan försörja sig, då är det en facklig angelägenhet. Situationen är ett stort bekymmer för de individer som berörs. Men det är också ett hot mot sammanhållningen mellan löntagarna.

Vi ska aldrig låta arbetare ställas mot arbetare – aldrig låta grupp ställas mot grupp.

Är det en antydan om att också svenska LO snart kommer att byta uppfattning om de papperslösa? Man kan ju hoppas. Kanske har LO insett att de papperslösas utanförskap är ett hot mot alla arbetstagares rättigheter. Kanske vill Wanja Lundby-Wedin använda Europafacken som ett slagträ mot chauvinisterna i den svenska fackföreningsrörelsen. Kanske, som sagt.

3 replies on “Wanja vill “kanske” organisera papperslösa”

kunna få en nystart i sitt hemland. Om vi låtsas bort anledningen till att invandrarna tog sig hit från första början så kan det ju till och med låta omtänksamt. Men kanske[1] kan man skönja en viss ljusning på LO-fronten. Wanja Lundby-Wedinverkar inte vara helt främmandeför förbättringar. Men jag tar inte ut något i förskott. Kanske, alltså. ?

Svenska LO borde följa Frankrike, Italien , Belgien och Spanien som drivit på för amnestier och organiserat pappeoslösa arbetare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *