Categories
Statsveteri

Lakatosintolerans

Och apropå att tänka IR-teori med Weber snarare än Lakatos: Patrick Thaddeus Jackson & Daniel H. Nexon hävdar just att vi borde sluta förstå IR-fältets teorier som Kuhnska paradigm eller Lakatosianska forskningsprogram, och istället se dem som idealtypiska uppfattningar om den internationella politikens natur. ((Patrick Thaddeus Jackson & Daniel H. Nexon, 2009: “Paradigmatic faults in international relations theory“, International Studies Quarterly 53, 907–30.))

Categories
Statsveteri

IR, Ior och liberalismen

Varför är liberalismen den ständiga tvåan som teori om internationella relationer? Kanske för att den har kommit att bli en restpost för diverse teorifragment som inte har så mycket mer gemensamt än att de inte hör hemma i realismen.

Categories
Statsveteri

Den realistiska paradoxen

När jag föreläste om realismen i våras bad jag mina studenter diskutera vad en strukturrealist skulle säga om Barack Obamas löfte att trappa upp kriget i Afghanistan, som han nu ska infria.

Categories
mänskliga rättigheter MR-rådet Statsveteri

Posner vs Farrell

Är mer internationell rätt lösningen på all världens problem? Det är en av stridsfrågorna när Eric Posner på Volokh Conspiracy, och i det civila professor i juridik vid University of Chicago, drabbar samman med Henry Farrell, of Crooked Timber fame tillika statsvetare vid George Washington University, i en diskussion om Posners nyutkomna bok The Perils of Global Legalism (University of Chicago Press, 2009).