Categories
Statsveteri

Därför förbjuder jag datorer i föreläsningssalen

I dag börjar höstterminen för många universitetsstudenter. Själv ska jag i dag introducera studenterna till kursen IR1111 Introduktion till internationella relationer, där vi inför den här terminen inför en nyordning: Vi uppmanar studenterna att anteckna för hand istället för på dator.

Jag har tidigare haft en sådan policy i mina egna föreläsningar och tycker det har fungerat bra. Jag har också fått uppskattning för policyn från lärare på senare kurser, som också velat upprätthålla samma ordning. Nu utökar vi det alltså till en generell policy på kursen.

IR1111 är en stor introduktionskurs med drygt 90 studenter, där många saknar tidigare erfarenhet av att studera vid universitetet. Därför är det värdefullt att redan från dag ett kunna lära studenterna de färdigheter som krävs för akademiska studier (vilket vi på den här kursen också gör genom att träna studenterna i akademiskt skrivande). Forskningen på området tycks samstämmigt visa dels att skärmar distraherar såväl studenterna som använder dem som deras bänkgrannar, dels att den som antecknar för hand lär sig mer än den som för anteckningar på datorn.

För min egen del handlar det dock också om en tredje aspekt: Att skapa en bra miljö i föreläsningssalen inte bara för inlärning, utan också för utlärning. Jag är en bättre föreläsare när jag har studenternas odelade uppmärksamhet.

Så här skriver vi i kursguiden:

Skärmar i föreläsningssalen

Bärbara datorer, mobiltelefoner och surfplattor är fantastiska redskap för universitetsstudier. I föreläsningssalen har de däremot väldokumenterade nackdelar som vi vill undvika. Existerande forskning visar entydigt att bärbara datorer i föreläsningssalen distraherar både dem som använder dem och andra studenter. Dessutom finns det vetenskapliga belägg för att studenter lär sig mer när de antecknar för hand jämfört med när de antecknar på en bärbar dator eller läsplatta.

I syfte att ge er själva så bra förutsättningar för inlärning som möjligt i lärosalen ber vi er därför att alltid ta med penna och anteckningsblock och att hålla datorer, mobiltelefoner och surfplattor avstängda under föreläsningarna.

Vill du veta mer om fördelarna med att anteckna för hand istället för på dator? Läs då till exempel följande lättillgängliga, populärvetenskapliga genomgångar av forskningsläget:

För den som vill läsa mer följer här sex forskningsartiklar om hur datorer och mobiler i föreläsningssalen påverkar studenternas inlärning:

  • Clayson, Dennis E., and Debra A. Haley. “An Introduction to Multitasking and Texting: Prevalence and Impact on Grades and GPA in Marketing Classes.” Journal of Marketing Education 35, no. 1 (April 2013): 26–40. doi:10.1177/0273475312467339.
  • Hembrooke, Helene, and Geri Gay. 2003. “The Laptop and the Lecture: The Effects of Multitasking in Learning Environments.” Journal of Computing in Higher Education 15 (1): 46–64. doi:10.1007/BF02940852.
  • Mueller, Pam A., and Daniel M. Oppenheimer. 2014. “The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking.” Psychological Science 25 (6): 1159–68. doi:10.1177/0956797614524581.
  • Patterson, Richard W., and Robert M. Patterson. 2017. “Computers and Productivity: Evidence from Laptop Use in the College Classroom.” Economics of Education Review 57 (April): 66–79. doi:10.1016/j.econedurev.2017.02.004.
  • Ravizza, Susan M., Mitchell G. Uitvlugt, and Kimberly M. Fenn. 2017. “Logged In and Zoned Out.” Psychological Science 28 (2): 171–80. doi:10.1177/0956797616677314.
  • Sana, Faria, Tina Weston, and Nicholas J. Cepeda. “Laptop Multitasking Hinders Classroom Learning for Both Users and Nearby Peers.” Computers & Education 62 (March 1, 2013): 24–31. doi:10.1016/j.compedu.2012.10.003.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *