Categories
Statsveteri

How to write a journal article intro

One of the most important parts of a research article is the introduction, yet many authors are struggling to write it. Even experienced scholars sometimes seem not really to know what the introduction should do for their paper. In this post, I’ll offer my two cents worth on how to write a persuasive and useful introductory section for an academic journal article.

Categories
Statsveteri

We’re hiring! Six PhD positions at SGS

We’re currently recruiting a total of six PhD students at the School of Global Studies, University of Gothenburg.

Categories
Statsveteri

PhD course: Applied Theorizing

This winter, I’ll be teaching Applied Theorizing again, a PhD course that aims to help PhD students develop their creative theorizing skills and advance the theoretical contributions of their dissertation projects.

Categories
Statsveteri

…och sen tog fart igen: Mer om SoL-målen

En socialrättighetsrevolution som kom av sig, kallade jag i ett tidigare inlägg den snabba ökningen och lika snabba minskningen av mål enligt socialtjänstlagen i svenska förvaltningsdomstolar på 1990-talet. Kanske inte en helt rättvisande beskrivning, för efter millennieskiftet ökade antalet mål igen när socialtjänstlagen fick sig en återställare.

Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

När LO ville säga upp Europakonventionen

Efter de senaste inläggen har många läsare hört av sig och bett mig posta fler episoder ur Sveriges rättighetspolitiska historia. Jag är överväldigad av gensvaret, så här kommer ytterligare en intressant episod: I mitten av 1990-talet tyckte ledande företrädare för LO att Sverige skulle säga upp Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i fall den underminerade den svenska strejkrätten.