Tag Archives: publicering

Minskar riskerna med att skriva på svenska?

Håller riskerna med att skriva forskningsartiklar på svenska på att minska? Imperativen att publicera artiklar i engelskspråkiga, internationella tidskrifter är förstås så starka och generellt också så goda att det att skriva och försöka publicera forskning på svenska kan framstå som ett komplett slöseri med tid för en forskare mitt i karriären. Men trots den allmänna strukturomvandlingen av samhällsvetenskaperna tycks det mig i dag också finnas tendenser som gör det mindre riskabelt att skriva på svenska, när skandinaviskspråkiga tidskrifter sent om sider börjar få närvaro på internet. Continue reading

Om värdet i kollektiva publikationsprojekt

Och apropå min parafras på Rule 34: If it exists, there’s a journal article about it: Just nu är jag involverad i flera kollektiva publiceringsprojekt i olika faser. Därför skulle jag vilja ha fatt på lite best practices: Hur får man en grupp forskare att dansa i takt med en gemensam publikation som mål? Hur maximerar man meritvärdet av sin insats som redaktör för en volym eller ett special issue? Givetvis finns det forskningsartiklar om det — ja, till och med en hel tidskrift: Journal of Scholarly Publishing. Continue reading