Categories
Dawit och Eritrea

900 kristna i Eritreas fängelser

I Eritreas fängelser sitter nästan 900 kristna fängslade för sin tro, rapporterar kristna människorättsgrupper. Till och med söndagsskolor utgör hot mot den totalitära regimen.

Eritreas befolkning är till ungefär lika hälfter kristna och muslimer. I maj 2002 förbjöd Eritreas regering alla religioner utom de fyra största – islam och den katolska, ortodoxa och lutheranska kyrkan. Baptister, metodister, presbyterianer, pingstvänner och andra oberoende protestantiska kyrkor uppmanades att lägga ned verksamheten.

Men redan ett år efter att landet blev självständigt 1993 fråntogs Jehovas vittnen sina medborgerliga rättigheter eftersom de vägrade att göra militärtjänst. Av 17 fängslade Jehovas vittnen har tre suttit fängslade sedan 1994.

Hittills i år har minst 241 kristna arresterats. Den 19 februari slog regimen till mot söndagsskolan i Medhanie-Alems ortodoxa kyrka och arresterade 131 barn – somliga bara några år gamla. Medan samtliga barn har släppts, sitter fortfarande tre pastorer från kyrkan i fängelse.

Så kan man fortsätta. Och ju fler och ju större siffrorna blir, desto osynligare blir de enskilda människornas öden. Samtidigt skvallrar förföljelserna mot de kristna om omfattningen av det krig regimen i Eritrea för mot sin egen befolkning. All opposition, all oberoende press, alla oberoende frivilligorganisationer är förbjudna i Eritrea.

Och ändå: Avslöjar det inte just hur bräcklig den totalitära makten är, när till och med en söndagsskola uppfattas som ett hot?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *