Categories
Statsveteri

Metodtriangulering, processpårning och evidentiell pluralism

Just nu funderar jag (återigen) mycket på processpårning och kausala mekanismer. Här följer en läsanteckning om en läsvärd artikel på temat av vetenskapsfilosofen Rosa Runhardt. Artikeln tar sig för att analysera hur man egentligen kan kombinera olika metoder i statsvetenskap, i synnerhet i kvalitativa fallstudier.

Categories
Statsveteri

The epistemic unreliability of public reason liberalism and what to do about it

Henrik Friberg-Fernros and I have just published a new article in Philosophy & Social Criticism, in which we seek to address the epistemic unreliability of the public justification requirement – a standard of legitimacy proffered by many contemporary public reason liberals.

Categories
Statsveteri

The demise of Sweden’s anti-torture brand – new publication

Why are international human rights treaty bodies increasingly criticizing Sweden’s efforts to counteract torture? In a recently published book chapter, my co-author Axel Tengwall and I analyze contestation over Sweden’s anti-torture policies, as it has evolved in the periodic reviews by the UN Committee agains Torture and the Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture.

Categories
Statsveteri

Tjugo år av Mothugg

Nu har den här bloggen funnits i 20 år. Tja, det finns väl inte så mycket mer att säga om det än det fanns vid 10-årsjubileet. Denna geriatriska blogg blir alltmer sporadisk i publiceringstakten, men liket lever ändå.

Categories
Forsk mänskliga rättigheter Statsveteri

Europakonventionen och juristernas epistemiska mobilisering

Just nu skriver jag på en artikel om varför Sverige och Danmark beslöt sig för att inkorporera EKMR i början av 1990-talet. Där fokuserar jag på det politiska spelet: Hur Socialdemokratiet i Danmark och Moderaterna i Sverige intar rollen av normentreprenör. Men man skulle också kunna skriva historien ur juristprofessionernas perspektiv, för det tycks ha pågått en febril aktivitet bland nordiska domare, advokater, rättsvetare och statstjänstemän från ca 1987 och framåt.