Categories
Statsveteri

Tjugo år av Mothugg

Nu har den här bloggen funnits i 20 år. Tja, det finns väl inte så mycket mer att säga om det än det fanns vid 10-årsjubileet. Denna geriatriska blogg blir alltmer sporadisk i publiceringstakten, men liket lever ändå.

När jag blickar tillbaka blir det tydligt för mig hur många av mina forskningsprojekt har uppstått med bloggposter som en första testballong.

Sedan jag först började blogga om exempelvis de nordiska ländernas MR-engagemang har jag forskat en hel del därom – i projekt som The Nordic human rights paradox och Nordic Branding. Här är några av bloggposterna där idéer började jäsa som sedan, på olika vis, blivit forskning:

Det vi kallade MR-paradoxen fick mig också att få upp ögonen för rättsmobilisering i civilsamhället i Skandinavien, det vill säga hur olika grupper och intresseorganisationer använder sig av processföring för att söka upprättelse och samhällsförändring.

En serie bloggposter blev startpunkten för vad som så småningom skulle bli två nu pågående forskningsprojekt: The Scandinavian rights revolution och Litigating land rights in Sápmi.

Ett annat tema som vi återkommit till är hur det svenska valsedelssystemet gör det svårt att skydda rösthemligheten.

Jag har också skrivit några inlägg som springer ur mitt arbete som universitetslärare, till exempel:

Slutligen har ett tema varit akademiskt skrivande och publicering, exempelvis:

Tja, när man ställer upp utvalda bidrag så här ser kanske tio års produktion inte mycket ut för världen, men det är väl just värdet i att ha en blogg: Att kunna teckna ned och föra ut idéer med minimal tröskel när andan faller på, hur sällan den än gör det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *