Tag Archives: migration

Utvandrare stärker demokratin på hemmaplan

Migranter skickar inte bara hem pengar, utan också demokrati, enligt en färsk artikel i CPS. Som vi skrivit om tidigare sänder migranter hem pengar till ett sammanlagt värde som motsvarar mer än det dubbla totala u-landsbiståndet i världen. Men migranterna fungerar också som demokratispridare, hävdar Clarisa Pérez-Armendáriz och David Crow, båda vid University of Texas at Austin. Continue reading

Straffskatt på invandrare

Devesh Kapur och John McHale hävdar i en artikel i Ethics & International Affairs att “skilled emigration” skadar långsiktig institutionell utveckling i emigrantländerna. Nu kan man förstås inte stoppa den internationella migrationen, medger Kapur & McHale, men vi måste försöka reglera den så att den främjar utveckling. Continue reading

Bush öppnar för invandring

Medan Sveriges regering smider planer för att hålla östeuropeiska ”välfärdsturister” borta från de svenska socialförsäkringssystemen och än mer från den svenska arbetsmarknaden, planerar Bush-regeringen att ge amnesti åt så kallade illegala invandrare:

”Calling for a major overhaul of a U.S. immigration system that he said is ’not working,’ President Bush today unveiled a new guest worker program designed to offer legal status to millions of illegal immigrants currently living in the United States and to allow millions of others to work here temporarily.” (Washington Post 7/1)