Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Den nordiska MR-paradoxen

Jag har börjat samla exempel, anekdoter och förklaringar till en välkänd men — tycks det mig — underutforskad paradox: De nordiska ländernas ambivalenta inställning till mänskliga rättigheter.

Categories
mänskliga rättigheter

MR-deprimerad

I mitt postfack fick jag programmet för Menneskerettighetsuka 2011, som Amnesty International arrangerar i Oslo nästa vecka. Och broschyren gör mig alldeles matt: Uppslag om förföljelse, tortyr, våldtäkt, förtryck, misshandel, krigsförbrytelser, övervakning, flykt, kollektiv bestraffning, krig och massmord varvas med glättig reklam för diverse advokatbyråer som lockar med “en fremtid i et av Norges ledende advokatmiljø”.

Categories
mänskliga rättigheter

Efter MR-kulmen

Jag lekte runt med Google Book Ngram Viewer – och fick en glasklar illustration till Samuel Moyns tes att MR-diskursen sköt fart i mitten av 1970-talet och nådde sin kulmen runt millennieskiftet. Sedan dess har intresset för mänskliga rättigheter falnat, i alla fall i de böcker som ingår i Googles textkorpus.

"Human rights", 1900-2008
"Human rights" i engelskspråkiga böcker, 1900-2008

Categories
mänskliga rättigheter övervakning Statsveteri

Post human rights

Idén om internationella mänskliga rättigheter har en historia. Och då menar jag inte den ärorika historia vi skriver tillbaka till Moses stentavlor, Cyrus cylinder och ahimsa, eller till naturrätten, franska revolutionen och kampen mot slaveriet, utan en betydligt kortare historia.

Categories
Diktaturkramar Göteborg mänskliga rättigheter

GP girar som en ostindiefarare

Via Kalle ser jag att GP har en kritisk nyhetsartikel och ledare om hur Göteborgs jippoindustriella komplex struntar i mänskliga rättigheter i kontakterna med Kina.