CFP: The Nordic Human Rights Paradox

Som nyligen förebådats här på Mothugg: Tillsammans med min kollega Malcolm Langford arrangerar jag i höst en workshop om de nordiska ländernas ambivalens inför mänskliga rättigheter. Workshopen vänder sig till forskare i statsvetenskap, internationella relationer, rättsvetenskap, sociologi, historia och liknande discipliner. Första sessionen äger rum i Oslo 29-30 augusti 2012 och alla övriga upplysningar du söker finns här. Deadline för abstracts: 20 juni 2012.

Sprid gärna informationen vidare till vemhelst som kan tänkas intresserad!

One thought on “CFP: The Nordic Human Rights Paradox

  1. Pingback: The Nordic Human Rights Paradox: Workshopen uppskjuten till december | Mothugg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>